Zuglói Csicsergő Óvoda - Bemutatkozás
Üdvözöljük!

Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük Önöket a Zuglói Csicsergő Óvoda honlapján!

Kedves látogatónk! Hamarosan megújult külsővel, frissített tartalommal jelentkezik honlapunk, várjuk vissza nagy szeretettel!


                  

 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA 

Intézményvezető: Nagy Ildikó Mária

Intézményvezető helyettes: Gondoláné Tóta Hajnalka

Székhely:

1149 Budapest, Fráter György tér 12.

Telefonszám: 06 1 794 7828

Telephely:

1148 Budapest, Wass Albert tér 13.

Telefonszám: 06 1 796 9173

E-mail:

frater.ovoda@chello.hu

Honlap:

www.zugloicsicsergo.hu

OM azonosító:

034548

Alapítványunk:

Zuglói Csicsergő a Gyermekekért

Számlaszáma:

11714013-21453616-00000000

Óvodásaink nevében köszönünk minden támogatást, adományt.

Ezentúl weblapunkon keresztül is betekintést nyerhetnek az óvodai életbe, értesülhetnek friss hírekről, programokról, megtekinthetik a csoportok galériáit.

Jó böngészést kívánunk! smiley

Az intézmény bemutatása

Óvodánk összevont igazgatású intézményként 2 épületben működik, az egyik 4 a másik 3 gyermekcsoporttal.  Zöldövezetben, kertes családi házak, ill. régi építésű társasházak között helyezkedik el, kissé távol a forgalmas főutaktól. Az olykor némi kis utazást kárpótolja a gyermekek forgalomtól távoli nyugalma, az egészséges és füstmentes környezet.
A gyermekcsoportok átlaglétszáma 25 fő. A csoportok szervezési elvét a közel azonos életkorú gyermekek közössége jellemzi. (kis-, középső-, nagycsoport). Megvalósulását azonban befolyásolja az óvodába jelentkező gyermekek életkora, létszáma, illetve az iskolába távozó gyermekek létszáma.
A Fráter György téri óvoda 60 éves, a kétszintes barátságos épületben 4 gyermekcsoport működik. Az óvodához nagy alapterületű játszóudvar tartozik, mely füvesített, ősfákkal, bokrokkal benőtt park, elegendő teret biztosítva a gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. A játszóudvar kellemes színtere a szabadtéri mozgásnak és játéknak. Számos mozgásfejlesztő játék, kerékpár pálya és játszóházak teszik vonzóvá.
Csoportszobák nagyméretűek, kényelmes teret biztosítva a sokféle tevékenység megszervezésére, ezeknek saját öltözője és mosdóhelyisége van.  Tágas és jól felszerelt tornaterem a gyermekek kedvenc tartózkodási helye, ahol sokféle mozgásfejlesztő eszköz és tornaszer segíti a szervezett nagymozgást.
A Wass Albert téri óvoda 2014-ben került átadásra. Az EU-komfort kialakítású, korszerű épület és játszóudvar 3 gyermekcsoportot tud fogadni Mindhárom csoportszoba galériával, rendelkezik, az épületben sószoba található, ill. nagyméretű tornaterem biztosítja az egészséges életmódra nevelést, és a gyermekek mozgásfejlesztését.
A Zuglói Csicsergő Óvoda nevelőtestülete jól képzett, sokéves tapasztalattal rendelkező, igényes, innovatív munkatársakból áll. Szakmai felkészültségük, elhivatottságuk, gyermekszeretetük garanciát jelent a Pedagógiai Program megvalósításához.

Nevelési filozófiánk, programunk sajátosságai

Valljuk, hogy a gyermek személyiségének fejlődése szempontjából legfontosabb a testi-lelki harmónia, továbbá a helyes szokások megalapozására, kialakítására a 3-7 éves kor a legoptimálisabb időszak. A gyermekek számára biztosítjuk a játék szabadságát, és hogy kiélvezzék a gyermekkor minden örömét. Megteremtjük a játékon belüli fejlődés lehetőségét, a differenciálást és a tehetséggondozást. A szokásalakítás érdekében a rendszerességet, a következetességet és a mintaadást hangsúlyozzuk. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez, és sajátosságaihoz.
Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára a környezet megismerésére való nevelés. Ez nem más, mint az élő és élettelen, természeti és társadalmi környezetünkkel való harmonikus együttélés. Elsősorban életmód, gondolkodás-, és viselkedésmód, szokás-, és értékrendszer.
Óvodánkban a környezeti nevelés elsősorban a szokásokon, a hétköznap apró történetein keresztül érvényesül. Feladataink megvalósítása szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre épülő közös tevékenységek gyakorlása. Lehetőséget biztosítunk gyermekeink számára az őket körülvevő világ rejtelmeibe bekukucskálni, minden érzékükkel megtapasztalni. Törődünk környezetünk esztétikájával, rendjével: kertünket, udvarunkat rendben tartjuk, gyerekekkel együtt gereblyézünk, kertészkedünk, télen hóembert építünk, havat sepregetünk. Az óvoda természetbarát-, környezetbarát szemléletet sugallva segíti erkölcsi tulajdonságaik: az önfegyelem a kitartás, feladattudat, szabálytudat fejlődését, és ezeken keresztül a teljes személyiség fejlesztését.
Az egészséges életmód kialakítása során feladatatunk a testi-lelki egészség védelme, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása.
Intézményünk harmadszor is elnyerte a NEFMI által kiírt pályázaton a ZÖLD ÓVODA címet.

Családdal való együttműködés formái

Az ünnepek szervezésénél nemcsak a hangulatteremtésre fektetünk nagy hangsúlyt, hanem a hagyományőrzésre, a népi kultúra ápolására is. Így a modern világgal ötvözve tovább él a népi kultúra, s a mai gyermekek is megtalálhatják benne a szépséget, örömet és a követendőt.
Hagyományaink, családdal közös rendezvényeink:
  • Őszköszöntő kerti parti (kézművesség, táncház, tombola, ugráló vár, arcfestés sportversenyek, bográcsozás, stb),
  • Adventi készülődés, farsangi mulattság, Anyák napi köszöntés, nagycsoportosok búcsúztatása, évzáró program, közös év végi kirándulás a családokkal
  • Rendszeres a szülők bevonása a csoportok életébe, tevékenységeibe.
Gyermekeinkkel közösen megünnepeljük a Mikulás-, Húsvét ünnepét, mókás programot szervezünk gyermeknapon, és felköszöntjük a születésnapjukat ünneplőket.
Megemlékezünk nemzeti ünnepünkön március 15.-éről, minden csoportban az életkori és fejlettségi szintnek megfelelően és a környezet -, és természetvédelem jeles napjairól.
Az óvoda által szervezett szolgáltatások
  • Térítés nélkül: gyógytestnevelés, fejlesztő pedagógus által szervezett foglalkozás, logopédiai foglalkozás és óvodapszichológus tanácsadás.
  • Igény és lehetőség szerint részt vehetnek a gyermekek: a nagycsoportos ovisok számára szervezett madarászovi-foglalkozásokon, havonta bábelőadásokon, ill. zenés gyermekműsorokon. Szervezünk múzeumlátogatásokat, és állatkerti sétákat.
  • Szülői igények szerint, térítés ellenében alapellátáshoz nem tartozó szolgáltatások szervezését is biztosítjuk délután (Ovifoci, ovisakk, néptánc, ovi karate, játékos angol nyelv)

Intézményi minőségpolitikánk alapelvei

Törvényesség, szakmaiság, nyitottság, gyermek-, és partnerközpontúság. Fontosnak tartjuk a szülők elégedettségét, a közös együttműködés érdekében.
Óvodánk garanciát vállal, hogy a Pedagógiai Programjában rögzített értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát végez és ennek megvalósulását mérések segítségével, ellenőrzi. Elkötelezettek vagyunk a minőség folyamatos fejlesztése, és a szülőkkel való nevelőpartneri viszony további erősítése iránt. Törekszünk az óvoda pedagógiai értékei és a partnerek ésszerű igényei közötti egyensúly kialakítására és fenntartására.

Kérjük, tekintse meg honlapunkat, ismerkedjen a Zuglói Csicsergő Óvodával!

www. zugloicsicsergo.hu