Gyógypedagógiai fejlesztés

Bemutatkozás


"A gyerekek azért látják a varázslatot, mert keresik.”

(Christopher Moore)

Korfanti Andrea vagyok, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon végzett szakvizsgázott gyógypedagógus, mesterpedagógus, közoktatás vezető. Kisiskolás korom óta része az életemnek a gyermekekkel való foglalkozás. Gimnazista és főiskolás koromban nyaranta rendszeres szervezője és résztvevője voltam 6-14 éves fiatalok táboroztatásának.


A gyógypedagógia több területén is tapasztalatot szereztem, dolgoztam tanulásban akadályozott-, hallássérült, hiperaktív, figyelemzavaros, autista és tanulási zavarral diagnosztizált (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia) gyerekekkel; óvodás és iskoláskorúakkal egyaránt.

A sokféle munkában a gyerekek szeretete, a családok támogatása, a problémák felderítése, megoldások keresése, a szülőkkel, más szakmákkal/pedagógusokkal való kooperáció vezérel. Mindig fontosnak tartottam, hogy a gyermeket a problémáival együtt, a család részeként tekintsem.

Fontosnak tartom, hogy lépést tartva a fejlődéssel, ismereteimet tovább bővítsem. Több tanfolyamon és továbbképzésen is részt vettem, hogy a megszerzett tapasztalatokat és a tanult ismeretek a mindennapi munkámban hasznosíthassam.

Az eredményes munka érdekében igyekszem a gyerekek érdeklődéséhez igazítani a foglalkozásokat, szeretnék minden hozzám forduló szülőnek, kisgyermeknek, megfelelő, a speciális problémákat, élethelyzetet figyelembe vevő segítséget nyújtani. A fejlesztést a gyermekek egyéni igényei, fejlődési szintje, a szükséges támogatás módja és eszköze határozza meg.

2018-ban elvégeztem a Habilitációs kutyakiképző képzést, az elmúlt években pedig a munkám fontos részévé vált a kutyával asszisztált terápia és oktatás, melyben a kollégák mellett Indie kutyám a társam, akivel hetente találkozhatnak a gyerekek. Indie  jelenleg tanuló terápiás kutya a Kucmorgó Fejlesztő és Terápiás Alapítvány  https://www.facebook.com/Kucmorg%C3%B3-100478351479962/?view_public_for=100478351479962  „alkalmazásában” áll, és saját bloggal rendelkezik. https://indienaploja.blogspot.com/

Tanulmányaim

Mesterképzés/Inkluzív nevelés tanára (Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger)

Szakvizsga/Közoktatás vezető (Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapest)

Felsőfokú továbbképzés/Fejlesztőpedagógus (ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Budapest)

Főiskola/Gyógypedagógiai tanár, tanulásban akadályozottak szakirány (Kaposvári Egyetem CSVMFK Kaposvár)

Főiskola/Pedagógia szakos nevelőtanár- mozgóképkultúra és médiaismeret szakirány (Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger)

Továbbképzések

Mozgásos képzések, terápiák:

2008- Tótszöllősy Tünde Mozgásfejlesztő program 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program

3-8 éves, egyedi fejlődésmenetű gyermekek nevelése mozgásterápiákkal, kiegészítő pedagógiai eljárásokkal

2019- Kulcsár program 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program Komplex mozgásterápia-terapeuta

Autizmus specifikus képzések, terápiák:

2012- Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program Autizmussal élő gyermekek és tanulók inkluzív nevelésének-oktatásának alapjai

2019- Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport Én könyv és napló készítése: gyakorlati tréning autizmus specifikus eszközök alkalmazásáról

2019- Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport Nem vagy alig beszélő gyermekek és felnőttek kommunikációjának fejlesztése Augmentatív és alternatív kommunikáció autizmus spektrum zavarban

2019- ABA terápia ABA terápia

Állatasszisztált képzés, terápia:

2018-  FOCUS Oktatási Központ 120 órás OKJ-s képzés Habilitációs (terápiás) kutyakiképző

2019-  Kutyás felvezető saját terápiás kutyával (Border Collie)


Kognitív képzések, terápiák:

2007-2008 Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Fejlesztő Központ 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program Diszkalkulia terápia

2012- Apáczai Kiadó 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program Felkészítés az erkölcstan tanítására

2014- Meixner Alapítvány 55 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program Játékház című olvasókönyvcsalád alkalmazására felkészítő tanfolyam

2020- GMP Beszédpercepciós diagnosztika 30 órás akkreditált pedagógus  továbbképzési program GMP terapeuta

Tagságok:

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete- Tag

Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzék – Oktatási Szakmacsoport- Vizsgaelnök

Országos Szaktanácsadói Névjegyzék – Intézményfejlesztési szakterület- Szaktanácsadó

Országos Szakértői Névjegyzék- Tanfelügyelet és pedagógusminősítés SzakértőElérhetőségek:

Korfanti Andrea

email: korfantiandrea@gmail.com